Priorat experiencia

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: PRIORAT EXPERIENCIA.    
FINALITAT DEL TRACTAMENT: Comunicació entre les parts, respondre i donar suport a les consultes que ens faci, gestionar reserves d'allotjament, donar suport tècnic per resoldre incidències, etc.
LEGITIMACIÓ: La base legal que legitima el tractament serà el seu consentiment, l'interès legítim o la necessitat de gestionar una relació contractual o similar.
DESTINATARIS: No cediem dades a tercers, excepte a autoritats reguladores o altres tercers d'acord amb les lleis aplicables. 
DRETS: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en la informació addicional.

Considerem important la privacitat de les persones físiques, tant dels visitants del nostre lloc web www.priorat-experiencia.com (d'ara endavant, el "lloc web") com de qualsevol altre afectat que ens faciliti informació a través d'ella, les dades de la qual siguin tractades per Priorat Experiencia com a part de la prestació de serveis (d'ara endavant i conjuntament, "vostè" o l'"usuari"). En aquest sentit, Priorat Experiencia es compromet a tractar les seves dades d'acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal aplicable vigent en cada moment. En concret, Priorat Experiencia complirà amb les premisses establertes en: REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel que fa a la Directiva 95/46/CE,  Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals i qualsevol altra normativa correlativa d'aplicació vigent en cada moment.

Sobre la base d'això, Priorat Experiencia informa de la seva Política de Privacitat, amb la finalitat de donar a conèixer als usuaris el tractament de les seves dades, així com dels principis fonamentals sobre protecció de dades de caràcter personal que aquests apliquin. No obstant això, determinats serveis que puguin prestar-se en el futur en el lloc web poden contenir condicions particulars d'ús amb disposicions sobre protecció de dades de caràcter personal, que prevalen sobre aquesta Política de Privacitat.


A més de l'anterior, instem a tots els usuaris a llegir atentament aquesta Política de Privacitat per conèixer les normes i pràctiques que hem desenvolupat per protegir les dades personals i per entendre millor les nostres relacions amb tercers que puguin tenir accés a aquestes dades.

En qualsevol cas, l'usuari és l'únic responsable de la informació facilitada en el lloc web i si en el futur Priorat Experiencia desitja utilitzar-la per a finalitats diferents de les referides, l'informarem d'aquestes noves finalitats i sol·licitarem el seu consentiment, si escau.
En utilitzar el nostre lloc web, reconeix que ha llegit i accepta aquesta Política de Privacitat, la nostra Política de Cookies i el nostre Avís Legal.

Si està pensant en sol·licitar el material informatiu sobre les nostres cases o experiències aquesta informació és del seu interès:

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

- IDENTITAT: PRIORAT EXPERIENCIA amb CIF nº X9593156V
- ADREÇA POSTAL: Carrer Barceloneta nº 20 de El Masroig (Tarragona)
- CORREU ELECTRÒNIC: info@priorat-experiencia.com

2. Quan recopilem les seves dades personals?

A través del formulari de sol·licitud: la sol·licitud es realitza des de la pàgina web de Priorat Experience a través d'un formulari d'inscripció que ha d'emplenar l'interessat amb les dades sol·licitades. Mitjançant l'emplenament d'aquest formulari també sol·licitem autorització per a l'enviament de comunicacions comercials.

A través de cookies: el lloc web instal·la cookies que recullen informació sobre la navegació, li recomanem que llegeixi la política de cookies per tenir tota la informació al respecte.

3. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Priorat Experiencia tractarà les seves dades personals per a aquelles finalitats relacionades amb la gestió de la sol·licitud realitzada, especialment per facilitar-li el material informatiu pel qual ha mostrat interès.
En cas de tenir una base legal que ens autoritzi, tractarem les seves dades per enviar-li comunicacions comercials pròpies informant-lo dels nostres productes i serveis, així com d'altres esdeveniments i activitats relacionades amb Priorat Experiencia.
Si ens autoritza a fer-ho, tractarem les seves dades per dur a terme l'elaboració de perfils que ens ajudi a personalitzar les comunicacions comercials.
Podem utilitzar les seves dades per realitzar enquestes de qualitat o reputacionals per ajudar-nos a millorar la qualitat dels nostres serveis o la nostra imatge com a marca.
L'informem que sempre que les dades s'utilitzin amb finalitats estadístiques, Priorat Experiencia anonimitzarà les seves dades.

4. Informació Sobre Las Comunicaciones Comercials

DESD PORNAT EXPERIENCIA DISEÑAMOS NUETRAS CAMPAÑAS DE MANERA QUE SEAN POCO INVASIVAS, Evitando La Excesiva Recupera de Comunicacions i Controlador La Frecuencia dels Envíos.
Els gravamos que Todas Nuestras comunicaciones Comercial Vienen Acomppañadas des de l'Ombció de Baja per la qual, a Curalquier Momento, així va decidir Cambciar de Opinió, Podrá Ejercer Su Derecho de Oposició Utizando Esta Opcion.
 
5. Informació Sobre el perfilado

DESD Priorat Experiencia Queremos Mejorar Nuetra Comunicación i Personalitzar Nuestres comunicaciones con nuestros Usuarios, de manera que els productors o servicios que ofrezcamos s'ajusta a Las Necesidades de los destotarios.

El perfilado realizará amb los datos básicos que els nostres Puedas Haber Facilitado, así como con los datos Recogidos curante la navegación cuando El Usuario utilitzen la web página. El Recogida de Dades Hará de Forma Automatizada i El Tratamio Contará con La Interción Humana. En Ningún Moment s'està usarán para el perfilado, datos de carácter sensible que els podamos coneguts o s'aconsegueixen crénzarán o enricquecereán los datos con fomentes externes. L'autorització prestada a El Formulairio No Tiene Efecto sobre la configuració de galetes que Pueda Realizar El Usuario Al Navegar per la web i que és Respetará en Todo moment.
La última finalitat del perfilado es la personalització de les Comericaciones comercials, no Tenienido Ningún Otro Efecto sobre la reacció con El Ushuario.
 
6. Por Cuánto Tiempo Conservaremos Sus Datos Personals?

SUS DATOS SERÁN TRADADOS DURANTE EL PERIODO DE TIEMPO NECESPARIO PARA CUMPLIR CON EL ENVÍO DEL MATERIAL INFORMATIVO Solicitat. UNA VEZ Confirmada El Traitán Por El Tiempo Mínimo Necesario Únicamente té efectes de confirmar la Calidad del Servei Prestado.
Si tenem sua autorització para El Envío de Comunicaciones informativas guardaremos sus datos hasta que manifste su voluna dejarad de recibir estas comunicaciones. Los Datos Recogidos per a Realitzar perfilado Hasta que elimina el consentmiento i siempre i cuando estemos legitimados para El Envío Comunicaciones comercals.
En la cualquiera de Lasitaciones Anteriores, finalitzats Dichos Periodos, Los Datos Head Conserván Bloqueados Curante El Plazo Desido Legaltude Para La Defensa Ante Posible Reclamacions i para cumplir con las tant legals que Puedan Haberse Generado.
 
7. ¿Cuál es la legitació PARA EL TRATAMIEO de SUS DATOS PERSONAL?

LOS DATOS PERSONALS OFERTES PARA LOS FINAL RELACIONADOS CON EL SOLICITUD DEL MATERIAL INFORMATIVO va ser tractat a base al consentiment que Presta a El Moment de Realizar Solicitud. Estos Datos Puden Tradar Cumpliment de Las Combacions Legales Y a l'Internat Al Ligitimo Para El Encostas.
TAMBIEN BELL PUDARD DATOS a la base Al Consenimiento del titular Para El Envío Comunicaciones i para el perfilado.

8. ¿Cáles Son sus Derechos cuando les nostres facilita dades de personal?

Si Tastamos Sus Datos Debe Sabre que Sus Derechos Sound:
.
• Derecho ha sol·licitat la rectificació, si els datos la seva inexacta, es confien que els datos queden tengamos incomplets.
• Derecho ha sol·licitat la supressió de Sus Datos.
• Derecho a Solicitar La Limitació de Su Traameo: East Caso Únicamente Los Conservaremos para El Ejercicio o La Defensa de Reclamació.
• Decho a OponySe al Tractacke: Priorat Experiencia dejará de Tratar Los Dat Personals, amb l'exticlión que Deban Seguer Tratándose por Motivos Legítimos o para El Ejercicio o Defensa de reclamació possibles.
• Derecho a la portabilidad de Los Datos: a Cas de l'Usuario Quiera que Sus Datos Sean Trades per Otro Responsable del Tractake, Priorat Experiencia Le Facilitará El Trasvase de Sus Datos Al Nuevo responsable.
• Deracho Un Noer Seero d'una decisió Basada Únicamente a El Tratamio Automatizo de Sus Datos Personals.

A Priorat Experiencia Tramos Datos Tot consenimiento Y Debe Sabre que Tiene Derecho un jubilat El consentiment en cualquier momento, SIM que Ello afecta té la licitud del tramelizado prevista a Retirada.
Para ejercer sus derechos Debe contactar con nosotros enviando un correu electrònic té info@priorat-experiencia.com O por escrito té el directe directe directe per Este documento.

Siempre que es considera Oporttuno Podrá Presentar una reclamació ante l'Agència Española de Protecció de Dades https://www.aepd.es/

Recuerde que es cap de Los Datos com la nostra facilita, Por Eso, Sus Datos deben Servir, exacs i debe Mantenenerlos actualitzats.
 
9. Dades d'Edad Menores
El material informatiu que Genermos és Singido en Personas Mayores de Edad. En Curquer Caso, si els Padres o representants legals considera que els sostres de Sus Hijos o Tutelados Han es remeten Datos Personal Els Rogamos que es posen en contacte amb Posotros Enviando Un correu electrònic té info@priorat-experiencia.com
 
10. ¿Cómo Hemos va obtenir dades?

Si ha sol·licitat HA Acceder al material informatiu de Nuestras Casas o Experiencies Exclusivo o ha consentido en el Appío de Comunicaciones Los Datos que Trataremos Serán Los que va utilitzar la nostra proporció. EL SOLITANTE DEBE FACILITAR SIEMPRE INFORMACIÓ PROPIA VERAZ y Actualitzar sus datos Personales a Medida en aquest Sufran Cambios, Puresto que Debemos amb la suformació real.
TAMBIEN PODRÁN DATOS RECOGERS DE LA NAVEGACIÓ DEL USUARIO, CUANDO EL USUARIO A ACCIDIDO A INSTALAR LAS COOKIES QUE TENENEN ESA FINALIDAD.
El Usuario No Deberá inclou dades Personales de Tercers Sin Haber Obtenir O Retido Su consentmiento previo y Haberles informat de la present Política de Privacidad, Siendo El Usuario El Único Responsable de Los Datos Lickes que Haya Facilitado.
 
11. Modificaciones
Solo Usizaremos Sus Datos Personals Según Lo Establecido a Este Documento Què és Vigor a El Momeo en aquest reclabamos su information. A El Cas com Priorat Experiencia Lleve A Cabo UNA MODIFICACIÓ SOBRE EL TRATAMIEO DE SUS DATOS L'Informara Oortunamente.