Priorat experiencia

El titular d'aquesta pàgina web és Grégory, Jean-Marie Garcia (des d'ara Priorat Experiencia), amb domicili a Carrer Barceloneta nº 20 del Masroig (Tarragona), inscrita al Registre d'Empreses i Activitats Turístiques de Catalunya amb el número de matrícula HUTT05517865la i nombre de CIF: X9593156V.

1. Condicions generals d'ús
• L'usuari accedeix voluntàriament a aquesta pàgina web, el que implica que la utilitzarà d'acord amb el present avís legal, la llei, la moral, la bona fe i / o els bons costums.
• La utilització d'aquesta pàgina suposa l'acceptació d'aquest avís legal.
• Per poder accedir a l'àrea personal de la pàgina web cal que vostè. Introdueixi el seu usuari i contrasenya. Si. No recorda la seva contrasenya d'accés a l'àrea personal, podrà sol·licitar una nova a través de l'àrea personal de la pàgina web.
• Priorat Experiencia es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d'aquest avís legal. Per tant, i per a una correcta utilització de la pàgina web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

2. Condicions aplicables a la contractació en línia

La contractació per mitjà de www.priorat-experiencia.com es realitzarà a través del formulari de reserva mitjançant els següents passos:
Etapa 1: Creació del compte
Etapa 2: Elecció de l'allotjament
Etapa 3: Elecció de el nombre de persones i de les dates
Etapa 4: Elecció de les activitats
Etapa 5: Elecció dels seus vins
Etapa 6: Resum i pagament

Priorat Experiencia generarà un document electrònic comprensiu de la formalització de la reserva per al seu arxiu, donant-se-accés i ple coneixement de la mateixa a el client per mitjà de la remissió d'un correu electrònic amb el seu contingut a la finalització de l'tràmit per servei.
Després de la formalització de la reserva, es prega el client que revisi el contingut de la mateixa a fi d'identificar possibles errors materials en la introducció de dades. Així mateix, tenen a la seva disposició la informació relativa a la política de cancel·lació.

3. Propietat intel·lectual i industrial

© 2021, PRIORAT EXPERIENCIA, Tots els drets reservats.
Tots els continguts d'aquesta pàgina web (textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals, disseny gràfic, codi font, etc.), així com les marques i altres signes distintius són propietat de Priorat Experiencia o de tercers, no adquirint l'usuari cap dret sobre ells pel simple ús de la mateixa.
Queda prohibit qualsevol ús d'aquesta pàgina web que tingui com a finalitat o produeixi com a resultat la lesió de béns, drets o interessos de Priorat Experiencia, de clients, proveïdors o de tercers. Queda igualment prohibit realitzar qualsevol ús de la mateixa que alteri, danyi o inutilitzi les xarxes, servidors, equips, productes i programes informàtics de Priorat Experiencia, dels seus clients, proveïdors o de tercers.
L'usuari, s'haurà d'abstenir de: a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de tercers, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts d'aquesta pàgina web, llevat dels casos previstos en la llei o expressament autoritzats per Priorat Experiencia o per el titular d'aquests drets; b) reproduir o copiar per a ús privat el programari o les bases de dades existents en aquesta pàgina web, així com comunicar-los públicament o posar-los a disposició de tercers quan això comporti la seva reproducció; c) extreure o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels continguts integrants d'aquesta pàgina web. En qualsevol cas, s'exceptua de l'anterior la utilització o reproducció de continguts o bases de dades que sigui expressament autoritzats per Priorat Experiencia.
L'usuari que vulgui introduir enllaços a aquesta pàgina web ha de complir les condicions següents: a) no es poden establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin la pàgina web o permetin visualitzar-la a través d'adreces d'Internet diferents o conjuntament amb continguts aliens a aquesta pàgina , de manera que produeixi, o pugui produir, error o confusió en els usuaris sobre la procedència de el servei o el seu contingut, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per aprofitar la reputació, marca i prestigi de Priorat Experiencia o els seus clients o es faci de qualsevol altra manera que estigui prohibit per la Llei; b) des de la pàgina que realitzi l'enllaç no podrà efectuar cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre Priorat Experiencia, sobre la qualitat dels seus serveis o sobre els seus proveïdors, empleats o clients; c) El remitent no podrà utilitzar la marca o qualsevol altre signe distintiu de Priorat Experiencia, llevat dels casos autoritzats per la llei o permesos expressament per Priorat Experiencia; d) la pàgina que estableixi l'enllaç haurà d'observar la legalitat vigent i no podrà disposar d'o enllaçar amb continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i als bons costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea que Priorat Experiencia dóna suport o dóna suport les idees, manifestacions o actuacions de l'remitent o que resultin inadequats en relació amb l'activitat desenvolupada per Priorat Experiencia i els seus clients, tenint en compte els continguts i la temàtica general de la pàgina web on s'estableixi l'enllaç.
Priorat Experiencia es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d'aquesta pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís.
 
4. Propietat intel·lectual i industrial
Priorat Experiencia es reserva el dret a interrompre l'accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol servei a través de la mateixa en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa .
Priorat Experiencia no serà responsable en cas de que s'hagi d'interrompre el servei, retard o mal funcionament i altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que s'escapin de l'control del Priorat Experiencia i / o siguin degudes a una actuació dolosa o culpable de l'usuari i / o tinguin el seu origen per causes de força major.
La informació continguda en aquesta pàgina web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per dur a terme la seva exactitud i actualització. En conseqüència, el Priorat Experiencia no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

Aquesta pàgina web pot contenir enllaços a altres llocs web del contingut, la utilitat o exactitud no es pot responsabilitzar Priorat Experiencia. La incorporació d'un enllaç en aquesta pàgina web no pot considerar-se una recomanació als usuaris perquè procedeixin a la seva utilització, la decisió d'utilitzar-és responsabilitat d'aquests últims. Priorat Experiencia no coneix els continguts i serveis dels enllaços i per tant no es fa responsable pels danys derivats de la seva falta de qualitat, desactualització, indisponibilitat, error, inutilitat o il·legalitat i no respon de les manifestacions realitzades o dels continguts o serveis proporcionats a través d'ells. Si qualsevol usuari tingués coneixement que els enllaços remeten a pàgines els continguts o serveis siguin il·lícits, nocius, denigrants, violents o immorals, podrà posar-se en contacte amb Priorat Experiencia indicant-ho.
Priorat Experiencia no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de l'ús d'aquesta pàgina web o dels seus continguts, no garantint l'absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l'usuari.
Priorat Experiencia no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d'aquesta pàgina web.
 
5. Propietat intel·lectual i industrial
El tractament de les dades de caràcter personal se sotmet al que disposa la Política de Privacitat.

6. Legislació aplicable i resolució de controvèrsies
Les condicions d'ús de la pàgina web i les relacions entre l'usuari i Priorat Experiencia es regiran per la legislació espanyola. Les dues parts accepten sotmetre als Jutjats i Tribunals de Barcelona.
Davant de qualsevol aclariment, incidència o consultes, es podran formular sol·licituds d'informació dirigint-se a Priorat Experiencia situada en Carrer Barceloneta nº 20 del Masroig (Tarragona), o bé a l'adreça de correu electrònic info@priorat-experiencia.com.